Jdi na obsah Jdi na menu
 


DMP

Práce se bude skládat z části teoretické a praktické. V teoretické čáti práci žák vysvětlí základní princip výroby filmových triků, včetně detailního popisu lidského oka, které hraje při sledování filmu důležitou roli.

Dokumentace :

1. Kapitola - Lidské oko

Úvodní kapitolu této práce jsme se rozhodli věnovat lidskému oku, jeho detailnímu popisu, principu jeho funkce a také vadám a jeho následným korekcím, neboť lidské oko je nejdůležitějším orgánem pro sledování filmu.

 
Lidské oko je párový orgán, který umožňuje člověku vidět. Zrak je nejdůležitějším lidským smyslem, přijímáme jím zhruba tři čtvrtiny všech vjemů z okolí. Vjemy z okolí získáváme jako elektromagnetické vlnění o vlnové délce 400 – 700nm, které se na sítnici transformuje na nervové signály. Děje se tak pomocí nenapodobitelného zařízení – lidského oka.
 
 

2. Kapitola - Optické klamy

Velké množství filmových triků úzce souvisí s optickými klamy. Proto je tato kapitola věnována detailnímu rozboru optických klamů, popisu jejich vzniku a toho jak je vnímáme. S optickými klamy souvisí zejména triky optické a perspektivní, kterými se budeme zabývat ve 3. kapitole.
 
Optický klam, jinak nazývaný také optická iluze, je nesprávné nebo matoucí vnímání reality.
Oko snímá nějaký obrázek, ale mozek ho interpretuje jinak, než jak je opravdu zobrazen. Člověk pak například na obrázku vidí něco, co na něm vůbec není.
Většina optických klamů je postavena na matení mozku barvou (Hermannova mřížka) nebo tvarem. Velkou skupinu klamů tvoří dvousmyslné obrázky, které při zaměření na různé prvky můžeme vnímat více způsoby. Jiné klamy jsou založeny na špatném zobrazení nebo chybném vnímání perspektivy.
 
 
 

3. Kapitola - Filmové triky

V této kapitole bychom vás chtěli seznámit s filmovými triky od úplných začátků až po současnost detailním popisem efektů s kamerou a kompozicí, zpracováním a úpravami filmového materiálu a různými způsoby vytvoření triků pomocí počítače.
 
 
 

4. Kapitola - Výroba filmových triků k prezentaci

V této kapitole je nastíněno na jakém principu je založen konkrétní trik, detailní popis je uveden ve 3. kapitole této práce. Dále je zde popsáno, jak jsme postupovali při natáčení a také vysvětlení výroby a vzniku ukázek filmových triků. Při výrobě filmových triků pro naší prezentaci jsme se především zaměřili na triky perspektivní, kamerové a počítačové(rozdělení obrazu na více částí a klíčování).